Hakkımızda

Pek çoğumuz çeşitli kurumların bünyesinde Mentor veya Menti olarak yer aldık. Ancak yürütülmekte olan mentorluk çalışmalarının ne kadar tek yönlü, ne kadar faydalılıktan uzak olduğunu üzülerek farkettik. Birbirine hitap etmeyen insanların eşleştirilmesine ve hiçbir yönlendirme yapılmadığı için 2. veya 3. görüşmeden sonra yitip giden mentorluk çalışmalarına defalarca şahit olduk.

Bizler, bunun değişmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle, kişiler arası etkileşimi en yukarıya taşıyarak bireysel ve toplumsal gelişimin sağlanabileceğine inanan ve bu vizyonu hayata geçirmek için bir araya gelmiş bir ekibiz. Biliyoruz ki, mentorluğun asıl tanımı, iki yönlü bir bilgi ve tecrübe akışıyla, birlikte gelişimin sağlandığı bir modeli mümkün hale getiriyor. 2'nin gücü olarak adlandırdığımız bu yapı, sadece bilginin değil aynı zamanda bilgeliğin öğrenildiği, hem Menti'yi hem Mentor'u geliştiren bir deneyim yaşatıyor.

Bu amaçla Mentorink’i geliştirdik. Tek yönlü paylaşımlara odaklanan, verimsiz, sıkıcı mentorlukları geride bırakarak, kişisel beceri ve ihtiyaçlara odaklanan, hayallerin hedefe dönüştüğü ve her iki tarafın birlikte geliştiği bir birlikte gelişim platformu yaratarak ve bunu kitlelerle tanıştırarak bir paradigmayı değiştirmeyi hayal ediyoruz. 2’nin Gücü’nden maksimum ölçüde faydalanarak bireysel ve toplumsal gelişime katkı sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ekibimiz